Është themeluar në vitin 2013

FORTING Shpk - Prizren

Është distributor me të drejta ekskluzive për distribuimin e fibrave për përforcim të asfaltit FORTA FI dhe fibrave për përforcim të betonit FORTA FERRO, të kompanisë FORTA CORPORATION nga SHBA.

FORTING Shpk, si distributor, ka të drejtat ekskluzive edhe në shtetet e Evropës Juglindore: Shqipëria, Maqedonia, Slovenia, Kroacia, Bosna e Hercegovina, Sërbia, Mali I Zi, Greqia, Bullgaria, Rumunia, Hungaria dhe Molldavia.

Poashtu ka të drejta të rezervuara edhe për Turqi dhe Izrael.

Një histori e shkurtër e FORTA FI

Gjërësisht I testuar gjatë historisë 35 vjeqare. Përforcuesi I parë I asfaltit FORTA-AR, I testuar në Universitetin e Texasit, në mesin e 80-ave, ka pasur të meta…

Përbërja e Forta Fi

Përzierja e fibrave të Aramidit, Poliolefineve dhe materialeve të tjera në një kese prej 500 gr.

19.4 milion fibra të Aramidit në një kese prej 500 gr të FORTA FI/për një ton asphalt. Kjo do të thotë 47 fibra të Aramidit ne 1cm3 asfalt. Fibrat e Aramidit janë 5 herë më të forte se çeliku.

Perdorimi i lehte

Në çdo ton të asfaltit shtohet një kese prej 500 gr të FORTA FI.

Përziehet me asfaltin në mikser për 15 deri 20 sekonda.

Nuk ka nevojë për kurfar modofikimi: as në recepturë, as në Bazën e Asfaltit, as gjatë shtruarjes dhe ngjeshjes së asfaltit.